لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1، مرو بابا ، دلم پره درده ، چشام پره بارونهمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
2- مادرانه من و هر لحظه دعا می کنیمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
3-ای شاه علی اسدالله علیمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
4-زخم بر پای کوچکش بسیارمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
5-ناد علیا مظهر العجائبمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
6-هوای حرم هوای حسینمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
7-یا معصومه به درد من دوا بدهمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
8آبرومی یا علی ، آرزومی یا علی ، یا حیدر یا حیدرمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
9آتشی بر دل زدم از نخله ی تور شما - مناجاتمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
10آتشی بر دل زدم از نخله ی طور شمامیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
11آتیش گرفته زغمت کل جونممیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
12آتیش گرفته زغمت کل جونممیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
13آخر چه به روز بدنت آوردندمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-9
14آخرش عشق تو مولا میده دست دل یه کاریمیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9
15آخرش من میام گریه کنون تا حرممیرداماد سیدمهدیdownloadicon-9